Slider

همکاری و اخذ نمایندگی

در صورت تمایل جهت اخذ نمایندگی ترمه دستجردی یزد می توانید اطلاعات لازم را در فرم زیر ثبت نمایید تا کارشناسان مربوطه پس از بررسی های لازم جهت شروع فرایند همکاری با شما تماس بگیرند.

همچنین کسانی که تمایل به همکاری در بخش های مختلف شرکت ترمه دستجردی یزد دارند می توانند درخواست خود را در این فرم ثبت و ارسال نمایند.

ثبت درخواست